Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului BrailaPagina principala

VOTATI ECHIPA DE POMPIERI A ANULUI 2014

pomp_concurs

Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale

 Potrivit Rezoluţiei 64/200 din 21 decembrie 2009, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (O.N.U.), 13 octombrie a fost desemnată  Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, ca mijloc de promovare a unei culturi globale cu privire la reducerea efectelor acestor fenomene, inclusiv prevenirea, atenuarea efectelor şi pregătirea împotriva dezastrelor.

Cu această ocazie, anul acesta Biroul Naţiunilor Unite pentru Reducerea Riscului Dezastrelor îndreaptă atenţia către persoanele vârstnice, considerându-se că trebuie să se ţină cont de gradul în care un individ de vârsta a treia, este capabil să efectueze diferite activităţi cotidiene, putând fi determinate trei categorii funcţionale, după cum urmează:

- independenţii, sunt persoanele care fără nici o dificultate îndeplinesc toate activităţile cotidiene cu care se confruntă;

- fragilii, sunt persoanele care întâmpină dificultăţi în îndeplinirea unor activităţi cotidiene;

- dependenţii, sunt cei care nu pot realiza singuri mai mult de o activitate şi vizează persoane de peste 75 ani.

Ţinându-se cont de aceste aspecte, trebuie acordată o atenţie deosebită acestor persoane.

Conform terminologiei adoptate de O.N.U., prin dezastru se înţelege o gravă întrerupere a funcţionării unei societăţi, generând pierderi umane, materiale, sau modificări nefaste ale mediului, care nu pot fi refăcute prin resursele acestuia. Prin dezastre naturale se înţeleg fenomenele naturale de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă. În categoria fenomenelor naturale distructive de origine geologică sau meteorologică sunt cuprinse cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi fenomenele meteorologice periculoase, care afectează violent zone relativ mari de teren pe termen lung, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea mediului ambiant.

Riscurile naturale la nivelul judeţului Brăila sunt reprezentate de fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundaţii, secetă, îngheţ) şi fenomene distructive de origine geologică (alunecări de teren şi cutremure de pământ). Apărarea împotriva riscurilor implică în primul rând cunoaşterea lor. Este cunoscut faptul că 90% din toate calamităţile naturale sunt legate de vreme, climă şi apă. Statistica din ultimul deceniu arată, că numărul total de calamităţi naturale, inclusiv cele hidrometeorologice, au o tendinţă de creştere atât după intensitate cât şi după frecvenţa lor. Aceasta duce la creşterea pagubelor materiale şi a numărului de victime omeneşti.

Având în vedere că majoritatea dezastrelor nu pot fi evitate, pentru a reduce semnificativ în primul rând pierderile de vieţi omeneşti şi pentru a limita pierderile de bunuri materiale, este necesar ca populaţia să fie informată cu privire la riscurile naturale şi modul corect de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de acestea.

Prin atribuţiile pe care le are Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă prin inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă sunt de primă importanţă, atât prin activitatea de prevenire a producerii unor situaţii de urgenţă, respectiv de limitare a efectelor acestora, cât şi prin activitatea de intervenţie în cazul manifestării lor.

Pentru prevenirea, diminuarea şi reducerea riscurilor dezastrelor naturale, la nivel judeţean, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila organizează o gamă variată de activităţi preventive, precum:

  • convocări şi instructaje de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă cu factorii care au responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  • exerciţii de alarmare publică cu angrenarea tuturor factorilor cu responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  • exerciţii cu serviciile voluntare/private pentru situaţii de urgenţă privind pregătirea pentru intervenţie în caz de situaţii de urgenţă;
  • instruiri şi concursurile în cadrul cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”;
  • concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
  • activităţi informativ – educative la nivelul instituţiilor şcolare din judeţ;
  • acţiuni de pregătire şi informare a populaţiei prin diferite activităţi precum: puncte de informare preventivă – în locuri cu afluenţă de persoane, instruiri pe diferite tipuri de riscuri – la instituţii şi operatori economici şi ziua porţilor deschise – la sediul Inspectoratului Judeţean pentru situaţii de urgenţă şi la subunităţile de intervenţie din judeţ.

De asemenea, la nivelul unităţilor de învăţământ unde există elevi cu handicap locomotor,  la obiectivele cu activitate de îngrijire a bătrânilor şi la unităţile spitaliceşti, se acordă o atenţie sporită asupra persoanelor ce nu se pot evacua singure, urmărindu-se modul specific de organizare a evacuării în situaţii de urgenţă.

La sediul inspectoratului, pe data de 13.10.2014 în intervalul orar 10 – 14, va fi organizată ziua porţilor deschise. Cu această ocazie se vor desfăşura activităţi de informare a cetăţenilor judeţului Brăila privind riscurile generatoare de dezastre naturale, regulile de comportare în momentul producerii acestora, precum şi prezentarea mijloacelor de intervenţie în caz de dezastre şi modul de utilizare al acestora.

Vizitatorilor li se vor înmâna materiale informative, privind respectarea regulilor minime de prevenire, diminuare şi reducere a riscurilor potenţial generatoare de dezastre.

Tot în această zi, la S.C. Bricostore Romania S.A. se va instala un punct de informare, în scopul instruirii populaţiei privind riscurile naturale existente la nivelul judeţului şi modul de comportare în cazul producerii lor.

Informându-vă, deveniţi mai puternici în faţa dezastrelor naturale.

Doar împreună vom învinge !